HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

         Najstarszy zapis o wsi Włynkowo spotykamy w dokumencie wystawionym przez księcia pomorskiego Mściwoja II z 1281 roku. Inną odnajdujemy w dokumencie króla polskiego Władysława Łokietka z 1298 r.
          Trudno jednoznacznie określić skąd pochodzi nazwa Włynkowo i cóż mogła ona pierwotnie oznaczać. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, iż jest to deminutywa od słowiańskiego wyrażenia "FYLK", oznaczającego wilgoć albo wodę. Mogło być to również słowo WAWELN, bądź WELN, którego znaczenie było podobne do powyższego. Do 1945 roku Włynkowo/Włynkówko znajdowało się w granicach Królestwa Pruskiego, a następnie Rzeszy Niemieckiej. Funkcjonowały zatem niemieckie nazwy Alte Flinkow (Włynkowo) i Neu Flinkow (Włynkówko). Należy jednak mieć na uwadze fakt, że określenie Neu Flinkow było stosowane tylko i wyłącznie odnośnie części leżącej na zachód od trasy Słupsk-Ustka. Część wschodnią określono nazwą Neu Mühle od nowo wybudowanego młynu, która była odrębną miejscowością. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku i ustaleniu nowego podziału administracyjnego, Flinkow stało się określeniem gminy wiejskiej, w skład której wchodziły wsie Alte Flinkow, Neu Flinkow i Neu Mühle. Dzisiejsze nazwy zostały oparte o niemieckie i ostatecznie ustalone przez Polską Komisję Ustalania Nazw Miejscowych z niepoprawnym "y" zamiast "e". W ten oto sposób zamiast Włenkowa powstało Włynkowo, z którego następnie wyprowadzono Włynkówko. Nazwy Neu Mühle nie wzięto pod uwagę.

Kreator stron www - przetestuj!